Toepassingen

Hoogwaardige aanvalsdetectiemethoden zijn op verschillende wijzen toepasbaar in de zorg voor mensen met epilepsie of slaap-/waakstoornissen:

Differentiaal diagnostiek
Via hoogwaardige aanvalsdetectie kan met meer zekerheid worden gesteld of er sprake is van epileptische of niet-epileptische aanvallen. Met andere woorden: heeft de patiënt epilepsie of niet?

Aanvullende diagnostiek
Hoe meer inzicht in de oorsprong, aard, frequentie, duur en intensiteit van de epilepsieaanvallen, des te beter kan de behandelaar een zo passend en effectief mogelijke behandeling bepalen.

Monitoring en detectie van complicaties
Hoogwaardige aanvalsdetectie is een hulpmiddel bij het beoordelen van het effect van de gekozen therapie. Andere vraagstukken op het gebied van monitoring zijn: Met welke sensoren is de epilepsie van patiënt het beste te detecteren? Hoe per patiënt de detectieapparatuur optimaal in te stellen? Wanneer treden welke complicaties op en hoe is hierop het best te anticiperen?

Therapie
Via aanvalsdetectie kan het effect van therapie worden beoordeeld. Met name nachtelijke aanvallen zijn zowel voor de patiënt als voor de omgeving nauwelijks betrouwbaar waar te nemen zonder detectie apparatuur.