Partners

In onderzoek en ontwikkeling van methoden en technieken voor het detecteren van aanvallen werkt Hobo samen met partners in binnen- en buitenland, in de wetenschappelijke, industriële en commerciële sector. Enkele partnerschappen lopen of hebben gelopen met:

TUe logo

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Eindhoven

Naast gemeenschappelijke projecten ook stage- en promotietrajecten onder begeleiding van zowel TU/e als Kempenhaeghe. Meest recent is het promotietraject van Tamara Nijsen op het gebied van accelerometrie en het promotietraject van Andrei Sazonov op het gebied van hersenactiviteit. Op dit moment werken de vakgroepen SPS en SAN van de TU/e en Hobo samen binnen het Vitruvius project. De TU/e en Kempenhaeghe genieten dus een zeer intensieve relatie.

Holstcentre logo

Holst Centre, Eindhoven

Samenwerkingsverband tussen TNO en IMEC-NL gericht op de ontwikkeling van ultra-low power draadloze toepassingen, waaronder sensorsystemen. Wederzijdse complementaire onderzoeksvragen hebben tot een zich uitbouwende samenwerking geleid, waarbij kennis van Holst en Hobo gecombineerd wordt voor toepassingen op het gebied van epilepsie en slaap-waak onderzoek.

SEIN logo

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Heemstede en Zwolle

De twee Nederlandse epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe werken op diverse vlakken samen, ook op het gebied van het detecteren van epilepsie aanvallen. SEIN is vertegenwoordigd in de EPISODE stuurgroep.

UMCU logo

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Hobo werkt via het Medisch Technisch Innovatie Centrum van het UMCU samen met Utrechtse experts aan toegepast onderzoek op het gebied van geavanceerde methoden om epilepsie (op afstand) te diagnosticeren en bewaken.

Philips logo

Philips, o.a. Eindhoven

Philips, Technische Universiteit Eindhoven en Kempenhaeghe werken aan fundamenteel onderzoek (promotiestudies), waar mogelijk resulterend in nagenoeg direct toepasbare systemen. Kruisbestuiving: Philips stelt Kempenhaeghe techniek beschikbaar; Hobo valideert de techniek i.s.m. Kempenhaeghe. Hobo richt zich sterk op het toepasbaar maken van de ontwikkelde kennis.

Medecs logo

Medecs

Hobo werkt binnen het Vitruvius project samen met Medecs, dat gespecialiseerd is in beslissingsondersteunende systemen.

WMC logo

Twente Institute for Wireless and Mobile Communications

Het Twente Institute for WIreless and Mobile Communications is partner in het Vitruvius project en houdt zich bezig met draadloze en mobiele radiocommunicatie voor informatieuitwisseling.

EEG Techology logo

EEG Technology, Leveroij

Hobo adviseert in het ontwikkel- en verbetertraject van een trigger-gebaseerd digitaal videosysteem, dat door EEG Technology in samenwerking met Kempenhaeghe ontwikkeld is.

EMFIT logo

Emfit Ltd., Vaajakoski Finland

Hobo begeleidt het testen en valideren van nieuwe Emfit producten, waaronder een epilepsiealarm.

iProducts logo

i-Products, Leende

Commercieel bedrijf, gespecialiseerd in innovatieve producten en diensten. Binnen de ‘Stimulus-cluster subsiedieregeling’ heeft Kempenhaeghe in 2005 en 2006 samen met i-Products gewerkt aan het E-SMS-project. In 2008 is i-Products overgenomen door Neways Technologies.

Roessingh logo

Roessingh Research & Development, Enschede

Onderdeel van revalidatiecentrum ’t Roessingh. Kempenhaeghe heeft zitting gehad in de klankbordgroep van het AWARENESS-project. Een deelproject hiervan is het detecteren van epilepsieaanvallen, waarbij de focus ligt op de onderliggende infrastructuur.

My-bodyguard logo

My-Bodyguard, Haaksbergen

Commercieel bedrijf op het gebied van ontwikkeling en verkoop van alarmeringsapparatuur. Hobo heeft geadviseerd bij de ontwikkeling van een methode om vallen te detecteren. Een hieraan gekoppeld technisch stagetraject is vanuit Hobo begeleid.