Hobo Heeze B.V.

Hobo Heeze B.V. is een 100% dochteronderneming van Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt patiënten en vervult daarnaast een spilfunctie in de kennisontwikkeling op het gebied van epilepsie en slaap. Wetenschappelijke activiteiten van Kempenhaeghe zijn ondergebracht in een aparte sector Onderzoek, Ontwikkeling & Opleiding.

Ontwikkeling van technologische en technische toepassingen kan nauw verwant zijn aan wetenschappelijk onderzoek. Kempenhaeghe wil de continuïteit van onderzoek en ontwikkeling waarborgen en de realisatie van technologische en technische toepassingen een extra impuls geven via samenwerkingsverbanden met (al dan niet commerciële) partijen en/of via het vermarkten van aanwezige expertise. Daartoe is dochteronderneming Hobo opgericht.

Hobo is vertegenwoordigd in de sector Onderzoek, Ontwikkeling & Opleiding van Kempenhaeghe. Dit waarborgt de inhoudelijke afstemming. Bovendien maakt de vertegenwoordiging het mogelijk technologische ontwikkeltrajecten te koppelen aan wetenschappelijke promotiestudies. Hobo zet innovatieve concepten op die voortvloeien uit fundamenteel state-of-the-art onderzoek op Kempenhaeghe. Hobo bouwt zo onder meer aan een eigen octrooienportefeuille waarmee vervolgens inkomsten gegenereerd worden voor verder onderzoek. Behalve het genereren van inkomsten voor verder (wetenschappelijk) onderzoek is het opdoen van nieuwe kennis een evenzo belangrijk doel. Grondslag voor alle activiteiten vormt de missie van Hobo en Kempenhaeghe.

Hobo is gevestigd op de locatie van Kempenhaeghe in Heeze. De nauwe relatie met de moederorganisatie is bovendien geborgd via dubbelaanstellingen van medewerkers en de samenwerking met clinici en met de afdelingen Klinische Fysica, Klinische Neurofysiologie en Informatie en Automatisering van Kempenhaeghe. 

Wij bevelen u een bezoek aan de site van Kempenhaeghe van harte aan: www.kempenhaeghe.nl.